Popis događanja na digitalnoj platformi ExpoDiP

• 15. međunarodni kongres: ZNANSTVENI DOKAZI U NEKONVENCIONALNOJ MEDICINI  [30.11.2023 – 03.12.2023.]

• MEĐUNARODNI SAJAM ZDRAVLJA 2023 – [30.11.2023 – 25.12.2023.]

• ART FANTASY – međunarodna prodajna izložba umjetnina [30.11.2023 – 25.12.2023.]

• 16. međunarodni kongres: ZNANSTVENI DOKAZI U NEKONVENCIONALNOJ MEDICINI [05.12.2024 – 08.12.2024.]

• MEĐUNARODNI SAJAM ZDRAVLJA 2024 – [05.12.2024 – 25.12.2024.]